Privacyverklaring

Stichting Bronckhorster Paardenmeerdaagse hecht veel waarde aan zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens.

BestuursLeden

Voor uitvoering van de bestuurs/organisatietaken worden de volgende gegevens van de bestuursleden vastgelegd.

Gegevens Doel Door
Voorletters en Achternaam communicatie Bestuur
Geslacht communicatie Bestuur
Adres, postcode, woonplaats communicatie Bestuur
Telefoonnummer (vast en/of mobiel) communicatie Bestuur
Geboortedatum T.b.v. Kamer van Koophandel Bestuur
E-mailadres communicatie Bestuur

Deelnemers

Voor de organisatie van de Bronckhorster Paardenmeerdaagse worden de volgende gegevens door de deelnemers aangeleverd en door het bestuur vastgelegd:

Gegevens Doel Door
Naam communicatie Bestuur
Adres, postcode, woonplaats communicatie Bestuur
Telefoonnummer (vast en/of mobiel) communicatie Bestuur
E-mailadres communicatie Bestuur
Mennen of onder het zadel Organisatie Bestuur
Enkel/meerspan paard/pony Organisatie Bestuur
Aantal personen Organisatie Bestuur
Akkoord met reglement BPM Organisatie Bestuur

Relaties

Voor de organisatie van de Bronckhorster Paardenmeerdaagse worden de volgende gegevens van relaties vastgelegd:

Gegevens Doel Door
Naam communicatie Bestuur
Adres, postcode, woonplaats communicatie Bestuur
Telefoonnummer (vast en/of mobiel) communicatie Bestuur
E-mailadres communicatie Bestuur

Het bestuur gaat zo zorgvuldig mogelijk om met de verwerking van de gegevens. Dit houdt in dat:
• de gegevens niet zonder reden gedeeld worden
• de computers van bestuursleden passende beveiligingsmaatregelen hebben

Indien u vragen heeft over deze verklaring kunt u contact opnemen met het bestuur van Stichting Bronckhorster Paardenmeerdaagse.